Δευτέρα, 12 Ιανουαρίου 2009

God is
ὁ θεὸς ἡμέρη εὐφρόνη,
χειμὼν θέρος, πόλεμος εἰρήνη, κόρος λιμός
(τἀναντία ἅπαντα· οὗτος ὁ νοῦς), ἀλλοιοῦται δὲ ὅκωσπερ (πῦρ), ὁπόταν συμμιγῇ θυώμασιν, ὀνομάζεται καθ᾽ ἡδονὴν ἑκάστου.

Ηράκλειτος


Ο θεός είναι μέρα, νύχτα, χειμώνας, καλοκαίρι, πόλεμος, ειρήνη, κορεσμός και πείνα. Αυτός μεταβάλλεται με τον τρόπο της φωτιάς: όποτε αναμιχθεί με θυμιάματα, ονομάζεται ανάλογα με τη μυρωδιά του καθενός

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου