Τετάρτη, 6 Νοεμβρίου 2013

Van Morrison - Thanks for the information


Thanks for the information
Never give a sucker an even break
When he's breaking through to a new level of consciousness
There always seems to be more obstacles in the way
Thanks for the information I know
It's only a combat zone
Thanks for the memory
I'll just have to carry on on my own
And it's wonderful and it's marvelous
How we can ever make it through
Sometimes I wonder how we can ever
Make it from day to day
Thanks for the information
What you gain on the hobby horse, you lose on the swing
I like mine over easy
And you can have your sunny side up
I don't wanna quibble over insignificant details
And I've tried every trick in the book
Thanks for the information
I know I should look before I leap
And it's wonderful and it's marvelous
How we can ever make it through
Sometimes I wonder how
We can ever make it at all
Thanks for the information
Never give a sucker an even break
And with her everything light becomes heavy
And everything heavy becomes light
They took me down to the watering hole
Because I happened to mention, I was dying of thirst
Then they told me, he who believes first will be later
And he who believes later will be first
And it's wonderful and it's marvelous
How we can ever make it through
Sometimes I wonder how
We can ever make it at all
Thanks for the information
Oh, never give a sucker an even break
When you're on to something, it's a dime in
A dozen people start coming out of the woodwork
Thanks for the invitation
I know I must be on to something big
Every time, I take two steps forward
I end up having to take three back
And it's wonderful and it's marvelous
How we can ever make it through
Sometimes I wonder how
We can ever make it at all
Thanks for the information
A bird in the hand is worth two in the bush
Everything I'm ready for a major breakthrough
I always have to think in terms of better of worse
Thanks for the information
Thanks for the memory


 


http://www.youtube.com/v/4WhZB99U8-w?version=3&autohide=1&feature=share&showinfo=1&autohide=1&attribution_tag=ZS8OUjWsjYoIvon4cNv-qg&autoplay=1

Από πού και γιατί* - Γαλαξίας

Τη φωτεινή λευκάζουσα λεωφόρο που αντικρίζουμε τη νύχτα, όταν σηκώσουμε το κεφάλι μας και στρέψουμε τα μάτια μας στον ουρανό την ονόμασαν ...